Algemene Voorwaarden

Gelieve deze algemene voorwaarden goed door te lezen. Wanneer u een bestelling op onze website plaatst, gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Disclaimer

Shake That Weight LTD zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor gezondheidsproblemen veroorzaakt door het gebruik van deze producten door personen die hun huisarts niet op voorhand geraadpleegd hebben, dit om de geschiktheid van deze producten voor de gezondheid van de persoon te bepalen. Deze producten mogen niet voor een derde partij worden aangekocht, of voor personen onder 18 jaar, zwangere vrouwen, of iedereen met gezondheidsproblemen – hoe klein deze ook zijn – zonder op voorhand contact op te nemen met de huisarts.

Het personeel van Shake That Weight LTD zijn geen huisartsen en al onze aanbevelingen met betrekking tot dieetsupplementen moeten daarom met een huisarts of een medisch getrainde professional besproken worden.

Retours

Als u een bestelling wil annuleren voor deze verstuurd wordt, dan wordt uw bestelling volledig terugbetaald via jouw gekozen betaalmethode. Hoewel, als de bestelling al verstuurd werd naar de koerier, dan is dit niet mogelijk en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Het pakket moet op uw kosten en ongeopend aan ons worden terugbezorgd binnen 7 dagen na ontvangst en wij zullen de kostprijs min de verzendkosten terugbetalen. De periode van 7 werkdagen begint nadat u de goederen ontvangen heeft. Wanneer u een bestelling onder deze voorwaarden wenst te annuleren, moet u eerst contact met ons opnemen en daarna de producten ongeopend binnen 7 werkdagen na het ontvangen van uw bestelling terugbezorgen. De kosten van de bestelling worden terugbetaald, maar de verzendkosten niet (Verzendkosten zijn €5 met de Gratis Verzending Aanbieding). Dit geldt ook voor kosten die aan ons worden aangerekend door de koerier voor het terugsturen van de pakketten.

Jammer genoeg aanvaarden wij geen retours voor geopende producten of bestellingen die slechts gedeeltelijk werden gebruikt vanwege gezondheidsproblemen, net zoals alle andere retours die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen en retours die niet opnieuw verkocht kunnen worden. Als u twijfels heeft over uw aankoop, gelieve eerst een kleiner pakket te bestellen.

Beschadigde producten. Wanneer een ontvangen item of items beschadigd zijn, gelieve contact met ons op te nemen zodat wij het pakket kunnen ophalen en u een nieuw pakket kunnen leveren.

Volgens het Directief voor de verkoop van goederen in Europa, kan u uw bestellen op elk moment en binnen de 7 werkdagen na het ontvangen van uw goederen annuleren. De annulatieperiode eindigt wanneer 7 werkdagen na het ontvangen van uw bestelling verlopen zijn. Wanneer u een bestelling onder deze voorwaarden wil annuleren, gelieve eerste contact met ons op te nemen en daarna uw pakket binnen de 7 werkdagen ongeopend aan ons terug te bezorgen. De kosten van de bestelling, min de verzendkosten, zullen worden terugbetaald.

Wanneer de foute prijs voor een dienst of een product op onze website door een tikfout of andere menselijke fout wordt weergegeven, dan heeft Shake That Weight het recht om bestellingen met een foute prijs te weigeren of te annuleren. Shake That Weight LTD heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, zelfs wanneer de bestelling werd bevestigd en uw betaling ontvangen werd. Wanneer u betaling al werd uitgevoerd, en uw bestelling wordt geannuleerd, dan zal Shake That Weight u terugbetalen via uw PayPal account of uw krediet- of debietkaart volgens de incorrecte prijs.

Shake That Weight heeft het recht om elke bestelling te annuleren zonder beperken, zelfs wanneer de bestelling werd bevestigd en wanneer uw betaling ontvangen werd. In dergelijk geval zal uw betaling volledig worden terugbetaald.

Betaling

Wij aanvaarden betalingen via Ideal, PayPal, Kredietkaart, en Debietkaart

Uw goederen zullen niet geleverd worden tot de kosten volledig door de klant zijn betaald en dit werd bevestigd door Shake That Weight LTD.

Bestellingnota’s

Gelieve op te merken dat alle transacties gebeuren in Britse pond. Wanneer u uw bestelling heeft geplaatst, zal een bevestiging naar uw emailadres verstuurd worden. Deze email zal uw transactie- en bestelnummer bevatten.

Wij zullen niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten met betrekking tot prijs, productselectie, of verzendproblemen veroorzaakt door softwarestoringen of menselijke fouten. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid van uw bestelling te controleren; u wordt hiervan op de hoogste gesteld tijdens het bevestigen van je bestelling op de website en via email. Wanneer iets niet juist is, gelieve Shake That Weight LTD onmiddellijk op de hoogte te stellen, want fouten kunnen niet langer gecorrigeerd worden wanneer de bestelling is verzonden.

Deze website werkt op een uitnodigende basis en niet op een aanbiedende basis, dit betekent dat Shake That Weight het recht heeft om grote bestellingen of bestellingen met een hele grote kostprijs te weigeren. Uw bestelling is een uitnodiging om goederen te kopen van Shake That Weight Ltd. Wij behouden het recht een gemaakte bestelling te weigeren. In dit geval word je bestelling volledig terugbetaald

Wanneer er een probleem is met een bestaande bestelling, moet u Shake That Weight LTD op de hoogte stellen wanneer u het pakket hebt ontvangen. Fouten kunnen later niet hersteld worden.

Levering

Y Uw bestelling wordt naar u verstuurd binnen 24 uur, behalve bestellingen die op zaterdag of zondag worden geplaatst. Deze bestellingen worden de volgende werkdag verstuurd, behalve op vakantiedagen. Wij kunnen de tijd voor uw levering niet garanderen. Wanneer onze pakketten worden verstuurd, dan worden deze pakketten de verantwoordelijkheid van de koerierdienst. Hoewel, u kunt contact opnemen met ons voor traceerinformatie en alle bijkomende informatie die wij beschikbaar hebben. Koeriers

leveren meestal tussen 8 uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds van maandag tot zaterdag. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een fout adres dat op onze website door de klant werd ingegeven.

Betalingsveiligheid

Betalingsveiligheid wordt voorzien door PayPal/Strip en een 128-bit encryptie wordt ook toegepast op de website. Onze website oogt op het tegemoetkomen van alle PCI DSS voorwaarden, die de veiligheid van uw informatie controleren.

Informatiebescherming

1.1 For the purposes of this clause 1 references to “personal data”, “data subject”, “personal data breach”, “processing”, “data processor” and “data controller” shall have the meaning specified in the Data Protection Act 1998 or with effect from 25th May 2018 the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and any legislation replacing or supplementing the same. 1.1 Voor de toepassing van deze clausule 1 referenties naar “persoonlijk informatie”, “betrokkene”, “inbreuk in verband met persoonsgegevens”, “gegevensverwerker”, en “gegevensbeheerder”, hebben een betekenis die overeenstemt met de Wet voor de Bescherming van Persoonsgegevens 1998, of met de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 25 mei 2018, en alle andere wetgevingen die deze wetten vervangen of aanvullen.
1.2 Each party shall comply with any applicable data protection, privacy or similar laws anywhere in the world (“Data Protection Laws”), including the Data Protection Act 1998 and the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, that apply in relation to any personal data processed in connection with any order that you may place and render any such assistance and co-operation as is reasonably necessary or reasonably requested by the other party. 1.2 Elke partij zal voldoen aan de toepasbare gegevensbescherming, privacy, of gelijkaardige wetten overal in de wereld (“Gegevensbeschermingswetten”), inclusief de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens van 1998 en de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (EU) 2016/679, die van toepassing kunnen zijn op persoonlijke informatie die verwerkt kunnen worden voor het plaatsen van een bestelling en wanneer dergelijke assistentie en samenwerken nodig is door de andere partij.
1.3 When we process any personal data collected from or about you in connection with any order that you may place, the parties record their intention that we shall be the data controller in respect of such personal data and only any previously approved third parties shall be a data processor in relation to such personal data and we agree that we will: 1.3 Wanneer we uw verzamelde persoonlijke informatie verwerken met betrekking tot het plaatsen van een bestelling, moeten de partijen hun bedoelingen duidelijk maken en akkoord gaan dat wij zullen handelen als de gegevensbeheerder met betrekking tot deze persoonlijke informatie. Alleen derde partijen die vooraf werden goedgekeurd zullen functioneren als gegevensverwerker met betrekking tot de persoonlijke informatie. Wij verklaren ook dat wij zullen:
1.3.1 allow any previously approved third parties to process such personal data only in accordance with the our written instructions; 1.3.1 alleen vooraf goedgekeurde derde partijen zullen toelaten om dergelijke persoonlijke informatie volgens onze geschreven instructies te verwerken;
1.3.2 promptly notify you if we receive notice of any complaint or communication which relates to the processing of such personal data or to either our or any third party’s compliance with Data Protection Laws unless legally prohibited; 1.3.2 U snel op de hoogte stellen wanneer wij een klacht of schrijven ontvangen met betrekking tot het verwerken van dergelijke persoonlijke informatie of onze derde partij voorwaarden onderhevig aan de Wet voor Gegevensbescherming, behalve wanneer dit niet wettig is toegestaan;
1.3.3 take appropriate technical and organisational security measures against unauthorised or unlawful processing of such personal data and against accidental loss of or damage to such personal data in accordance with the Seventh Data Protection Principle as set out in the Data Protection Act 1998 and any legislation replacing or supplementing the same, which shall include the measures set out in these terms and conditions; 1.3.3 De nodige technische en organisatie-gerichte veiligheidsmaatregelen nemen tegen het niet-geautoriseerd gebruik of onwettig verwerken van dergelijke persoonlijke informatie of tegen het accidentele verlies van of schade aan dergelijke persoonlijke informatie volgens het Zevende Gegevensbeschermingsprincipe zoals vermeld in de Wet op Gegevensbescherming van 1998 en alle andere wetten die deze vervangen of aanvullen; dit bevat ook de maatregelen die in deze voorwaarden worden weergegeven;
1.3.4 not engage another processor without your prior specific or general written consent; 1.3.4 geen andere gegevensverwerker zullen gebruiken zonder uw vooraf verkregen specifieke, schriftelijke toestemming;
1.3.5 as an exception to the requirements of sub-clause 1.3.4, you agree that in an emergency situation where disclosure or transfer of such personal data is necessary to preserve the integrity of the personal data, we shall be entitled to disclose or transfer such personal data to a third party to the extent only as is required for such purpose. We shall inform you of the intended disclosure or transfer, together with the identity of the third party, where possible prior to the event or where pre-notification is not possible as soon as possible after the event, in order to give you the opportunity to object to such disclosure or transfer; 1.3.5 als een uitzondering op de voorwaarden van sub-clausule 1.3.4, gaat u ermee akkoord dat tijdens een noodsituatie, waar het vrijgeven of het overdragen van dergelijke persoonlijke gegevens vereist is voor het behouden van de integriteit van de persoonlijke gegevens, wij het recht hebben om dergelijke persoonlijke gegevens vrij te geven of over te dragen, maar alleen zoals vereist voor dergelijke doeleinden. Wij zullen u op de hoogte stellen van een toekomstige vrijgave of overdracht als het mogelijk is dit te doen voor deze plaatsvind. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we u na de vrijgave of overdracht op de hoogte stellen;
1.3.6 ensure that any disclosure or transfer of such personal data to third parties pursuant to sub-clauses 1.3.4 and 1.3.5 shall be made subject to the same data protection obligations as are contained in this clause 1.3 by way of contract or other legal act under EU or Member State law; 1.3.6 ervoor zorgen dat elke vrijgave of overdracht van dergelijke persoonlijke gegevens aan derde partijen zal gebeuren volgens sub-clausules 1.3.4 en 1.3.5, die onderhevig zijn aan dezelfde verplichtingen voor gegevensbescherming zoals beschreven in clausule 1.3 via contract of een ander artikel onder de Europese wet of de wet van één van de lidstaten;
1.3.7 not cause or permit any personal data to be transferred to countries outside the European Economic Area that have not received a binding adequacy decision by the European Commission or competent national data protection authority unless subject to the terms of the EU Standard Contractual Clauses or other appropriate transfer mechanism that provides an adequate level of protection in accordance with applicable Data Protection Laws; 1.3.7 De overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de Europese Unie niet veroorzaken of toestaan, die geen bindende en voldoende toestemming verkregen hebben door de Europese Commissie of een andere competente autoriteit voor gegevensbescherming, behalve wanneer deze onderhevig zijn aan Contractuele Clausules van de Europese Unie of andere toepasselijke overdrachtsmechanismen die voldoende bescherming bieden volgens toepasbare gegevensbeschermingswetten;
1.3.8 give reasonable assistance to any previously approved third parties to enable them to respond within required timescales to a request made by a data subject to exercise his or her rights under Data Protection Laws in relation to personal data processed by us or by that third party on behalf of you; 1.3.8 voldoende assistentie verlenen aan vooraf goedgekeurde derde partijen zodat zij snel kunnen reageren binnen de vereiste periode op een verzoek gemaakt door de betrokkene met het oog op het uitoefenen van zijn of haar rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden of die door een derde partij namens ons verwerkt worden;
1.3.9 taking into account the nature of our processing and the information available to us: 1.3.9 De aard van het verwerken en de beschikbare informatie in acht houden:
1.3.9.1.1 provide reasonable assistance to any previously approved third parties in undertaking data protection impact assessments relating to any order placed by you and accepted by us; and 1.3.9.1.1 aanvaardbare assistentie verlenen aan vooraf goedgekeurde derde partijen tijdens het uitvoeren van gegevensbeschermingscontroles die betrekking hebben op een bestelling door u geplaatst en door ons geaccepteerd; en
1.3.9.1.2 provide reasonable assistance to any previously approved third parties in ensuring compliance with your security and breach notification obligations under Data Protection Laws; 1.3.9.1.2 aanvaardbare assistentie verlenen aan vooraf goedgekeurde derde partijen om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden en verplichtingen met betrekken tot data-inbreuk, dit volgens de Wet op Gegevensbescherming;
1.3.10 ensure that persons authorised by us and our sub-contractors to process such personal data are committed to contractually binding confidentiality commitments or are subject to a statutory obligation of confidentiality; 1.3.10 ervoor zorgen dat personen geautoriseerd door ons en onze onderaannemers die dergelijke persoonlijke informatie verwerken tegemoetkomen aan contractuele verplichtingen of onderhevig zijn aan wettelijke geheimhoudingsverplichtingen;
1.3.11 promptly notify you if we become aware of any personal data breach that involves personal data processed by us on your behalf; 1.3.11 uw snel op de hoogte brengen wanneer wij ons bewust worden van een persoonlijke data-inbreuk op uw informatie die door ons werd verwerkt;
1.3.12 take all reasonable steps to address such a personal data breach, including, where appropriate, measures to mitigate its possible adverse effects and shall consult with you in respect of such resolution or mitigation; 1.3.12 aanvaardbare stappen zullen nemen om dergelijke persoonlijke data-inbreuken te behandelen, en indien nodig, maatregelen zullen treffen om nadelige gevolgen te verminderen en wij zullen contact met u opnemen in verband met dergelijke uitkomst of vermindering;
1.3.13 at your option, delete or return all such personal data to you once any order placed by you and accepted by us has been completed and delete existing copies except to the extent that retention of the personal data is required by law; and 1.3.13 wij kunnen op uw verzoek uw persoonlijke gegevens verwijderen of aan u terugbezorgen wanneer u een bestelling hebt geplaatst en wanneer deze bestelling door ons werd aanvaard. Wij kunnen ook alle bestaande kopieën verwijderen, voor zover dergelijke verwijderen is toegelaten onder de Wet voor Gegevensbescherming; en
1.3.14 make available to you all information necessary to demonstrate compliance with the obligations in this clause 1.3.
1.3.14 Alle nodige informatie aan u verschaffen om de tegemoetkomingen aan de verplichtingen vermeld in clausule 1.3 te demonstreren.

Privacybeleid

Voor meer informatie over ons privacybeleid

Neem contact met ons op

Gelieve contact met ons op te nemen via één van deze contactmethodes:

Shake That Weight Ltd
Unit B1
Stoke-on-Trent
Staffordshire
ST4 2TE

ENGLAND

Email: hallo@shakethatweight.nl

Website address: www.shakethatweight.nl

Onwettig of Verboden Gebruik

U zal deze website niet gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die verboden zijn onder deze algemene voorwaarden. U zal deze site niet gebruiken wanneer dit schade zou aanrichten aan Shake That Weight LTD of andere partijen, de functionaliteit van de website, of zijn gebruik door anderen. U zal niet proberen informatie van deze website te verkrijgen die niet beschikbaar werd gemaakt voor het algemene publiek.

Website Gebruikersvoorwaarden

Alle informatie op deze website is alleen bedoeld als begeleiding. De website wordt ook regelmatig bijgewerkt. Producten en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen die niet op voorhand worden vrijgegeven en Shake That Weight LTD en behoudt het eigendomsrecht voor alle materialen op deze website.

Eigendomsrecht

Alle inhoud en informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische elementen en illustraties, zijn het bezit van Shake That Weight LTD of het bezit van hun respectievelijke eigenaren en wordt beschermd door eigendomsrechten van het Verenigd Koninkrijk.

Alle handelsmerken die op deze website verschijnen zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars.